Mercurialis annua subsp. annua

Nom Científic Mercurialis annua subsp annua
Nom Català Melcoratge
Nom Castellà Mercurial negro
Família Euforbiàcies
Floració Febrer / Octubre
Hàbitat Marges ruderals, erms. Contr. medit. i est. montà
Alçada 20 a 50 cm
Fruit Esquizocarp.
Forma vital Teròfit
Característiques Tòxica |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari