Matoll

Descripció Es un tipus de vegetació de forma arbustiva, més o menys llenyosa o no, que no sobrepassa 1 m d´alçada i que pot tenir un sol tronquet o diversos ramificats, estant els matolls distanciats l´un de l´altre en terrenys herbacis esclarissats; els matoll formen una comunitat vegetal formada per petits arbust o matolls, més o menys aïllats.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari