Margues

Descripció

Són roques febles i molt esmicolades d’origen sedimentari formades en la major part per carbonat càlcic (CO3Ca) argila i a vegades guixos (SO4Ca). L’aigua de la pluja porta diluït CO2 i bicarbonats, per la qual cosa, les dissolt ràpidament formant torrenteres. Com són roques heterogènies no tenen aprofitament en la indústria de la ceràmica, només per fer ciment.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari