Malva sylvestris

Nom Científic Malva sylvestris
Nom Català Malva major
Nom Castellà Malva común
Família Malvàcies
Floració Març / Octubre
Hàbitat Terres ruderals, erms, marge de camins.    Contr. medit a est. montà.
Alçada 20 a 120 cm
Fruit Esquizocarp.
Forma vital Hemicriptòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari