Malva parviflora

Nom Científic Malva parviflora
Nom Català Malva de flor petita
Nom Castellà Malva de flor pequeña
Família Malvàcies
Floració Abril / Agost
Hàbitat Vegetació ruderal, terrenys calcigats. Contr. medit.
Alçada 10 a 60 cm ( 1 m)
Fruit Esquizocarp.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari