Llegum

Descripció

És un tipus de fruit sec, dehiscent que prové d’un ovari monocarpel·lar i que en la dehiscència s’obre tant com per la sutura ventral com pel nervi mitjà. És un fruit típic de les papilionàcies o lleguminoses.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari