Llavi

Descripció

Es diu a la peça o lòbul que forma part d’algunes corol·les zigomorfes de pètals soldats, que simulen una boca oberta, tenint el llavi superiors i un llavi inferior (bilabiades); algunes d’aquestes corol·les només tenen un llavi inferior (unilabiades); són típiques en les Labiades, Escrofulariàcies i altres.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari