Liana

Descripció Rep aquest nom, una classe de plantes llenyoses, enfiladisses, que es desenvolupen entortolligant-se, trepant o enfilant-se damunt d' altres plantes més consistents ( arbres, arbusts ) o altres suports artificials ( murs, tanques ), per mitjans d'arrels, circells, ganxos. És una resposta evolutiva per assolir la llum del sol, necessària per la fotosíntesis; unes poden ser paràsites com l'heura i altres no, com la vidiella, arítjol o rosa boscana. Generalment son nanofaneròfits.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari