Lathyrus oleraceus subsp. oleraceus (Cult.)

Nom Científic Lathyrus oleraceus Lam. subsp. oleraceus
Nom Català Pesolera
Nom Castellà Guisantera
Família Papilionàcies
Floració Abril / Juliol
Hàbitat Conreada i a vegades assilvestrada. Contr. medit.
Alçada 0,5 a 2 m
Fruit Llegum.
Forma vital Teròfit.
Descripció Sin : Pisum sativum subsp sativum

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari