Lathyrus laevigatus subsp. occidentalis

Nom Científic Lathyrus laevigatus subsp. occidentalis
Nom Català Guixó groc
Família Papilionàcies
Floració Juny / Agost
Hàbitat Herbassars megafòrbics, marges frescals.   Est. montà i subalpí.
Alçada 20 a 60 cm
Fruit Llegum.
Forma vital Geòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari