Lasallia pustulata

Nom Científic Lasallia pustulata
Hàbitat En superfícies de roca àcida, molt il•luminades amb nutrients. Est. montà i subalpí.
Descripció Liquen foliaci relativament gran, amb el tal•lus bru format per una làmina amb pústules ovalades cobertes de fina pruïna blanca-grisenca i els marges coberts de isidis negres, ramificats i coixinets rugosos negres. La part inf. de color fosc i sense rizines. Rarament presenta apotecis de color negre, plans amb marge llis.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari