Inserció a la tija

Descripció

Les fulles com a part important de la planta, tenen una gran variabilitat, la manera en què s’insereixen en la tija és un caràcter important a tenir en compte.
Si té una cua estreta que surt de la base del limbe i s’insereix a la tija serà peciolada (més rarament alguna fulla té el pecíol al mig de la part inferior del limbe); si no tenen pecíol l’anomenarem sèssil. Les fulles sèssils es poden inserir a la tija de diferents maneres:
Perfoliada: està disposada donat tota la volta a la tija, semblant que la fulla està travessada per la tija.
Decurrent: al moment d’inserir-se a la tija, baixa uns centímetres per ella.
Connata: les fulles estan oposades i soldades a la tija i entre elles.
Amplexicaule: aquí la fulla envolta a la tija abraçant-la; si l’abraça una mica només, li podríem dir semiamplexicaule.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari