Inserció a la tija

Descripció Les fulles com part important de la planta, tenen una gran variabilitat, la manera en que s'insereixen en la tija és un caràcter important a tenir en compte. Perfoliada, està disposada donat tota la volta a la tija; Decurrent, al moment d' inserir-se, baixa uns centímetres per ella; Connata, a vegades estan soldades a ella,oposades; Amplexicaule, aquí la fulla envolta una mica a la tija abraçant-la; si l´ abraça una mica només, li podríem dir semiamplexicaule.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari