Hyssopus officinalis subsp. canescens

Nom Científic Hyssopus officinalis subsp canescens
Nom Català Hisop
Nom Castellà Hisopo
Família Labiades
Floració Juliol / Setembre
Hàbitat Pastures i pradells camefítics. Munt. medit. i est. montà submed.
Alçada 20 a 60 cm
Fruit Tetranúcula.
Forma vital Camèfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari