Hyoseris scabra

Nom Científic Hyoseris scabra
Nom Català Xicoia escabra
Nom Castellà Estrella
Família Compostes
Floració Març / Juliol
Hàbitat Erms terofítics, pradells secs. Ca. Contr. medit. marít.
Alçada 5 a 10 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari