Hesperidi

Descripció Es diu del fruit carnós i indehiscent que prové d´un ovari súper amb diversos carpels; tenint l´epicarpi molt prim, el mesocarpi esponjós i l´endocarpi membranós separat per grill; és un fruit típic de les rutàcies.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari