Hesperidi

Descripció

Es diu del fruit carnós i indehiscent que prové d’un ovari súper amb diversos carpels; té l’epicarpi molt prim, el mesocarpi esponjós i l’endocarpi membranós separat per grills; és un fruit típic de les rutàcies.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari