Heliòfil-a

Descripció

Es diu a les plantes que necessiten la llum directa del sol pel seu normal desenvolupament i viuen en llocs oberts; a vegades poden actuar com espècies   oportunistes, ja que quan hi ha hagut incendis o tala del bosc, en mancar l’ombra dels arbres són les primeres a colonitzar el terreny. Per contraposició, hi ha plantes que prefereixen els llocs a l’ombra o més ombrívols i que no suporten bé la llum directa. Aquestes són Esciòfiles. També hi ha plantes que surten pels marges del bosc perquè la claror no és tan directa i necessiten poques hores d’insolació.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari