Haustori

Descripció

Són els òrgans adaptats d’algunes plantes paràsites per nodrir-se xuclant de la planta hoste. No són veritables arrels ni fan la mateixa funció, però són una classe d’arrels pròpies de les plantes holoparàsites.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari