Gineceu

Descripció

És el verticil fèrtil més interior, encarregat de formar les llavors, un cop fecundat pel pol·len. Està format per l’ovari que descansa damunt del tàlem, l’estil que fa de suport i l’estigma. Hi ha una gran diversitat de flors, i per això podem pensar que també hi ha moltes maneres de disposar-se, l’androceu i gineceu; de fet l’ovari pot ser súper, semiínfer i ínfer, segons s’ordenin les peces (estams, pètals) en el tàlem.
L’estigma encarregat de recollir el pol·len pot estar dividit (lobulat), pot ser capitat, etc. També hi ha pistils que manquen de l’estil, o aquest és molt curt i sembla que l’estigma sobresurti damunt de l’ovari; a vegades diversos pistils estan soldats o concrescents i formen una mena de columneta, més llarga o curta o pel contrari, siguin molts i lliures que semblin desordenats.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari