Gelatinós-a

Descripció

Es diu a l’estructura vegetal amb la textura semblant a la gelatina. Aquests vegetals no tenen una estructura fixa, sinó un tal·lus que pot anar canviant segons de la quantitat d’aigua que disposin.
En aquest cas, els líquens que tenen aquesta característica tenen una estructura homòmera i que en estat sec es mostren fràgils i trencadissos, canviant de textura quan estan hidratats (pluja, degotalls) a causa de la quantitat d’algues que tenen, tornant-se gelatinosos, fins que perden l’aigua i es dessequen. També passa amb certs fongs (Tremella, Auricularia..etc) i algues terrestres com Nostoc commune.

Foto 1

Liquen del gènere Collema.

Foto 2

Nostoc commune

Foto 3

Tremella mesenterica

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari