Gasteromicets

Descripció

Aquest grup està dins dels Basidiomicets, encara que a simple vista no tenen peu, ni capell, creixen arran de terra i no tenen un himeni semblant, si no que les espores es desenvolupen dins del cos, que generalment pot ser arrodonit, piriforme etc. La seva coberta s’ anomena peridi i es divideix en endoperidi la que embolcalla la massa esporal o gleba i exoperidi, la més gruixudeta i externa; quan ja esta madur, expulsa una pols fosca (espores ) per l’obertura apical al primer copet; altres obren la part superior mostrant la seva esporada i deixant-la al vent i així s’asseguren la seva reproducció

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari