Gasteromicets

Descripció

Aquest grup està dins dels Basidiomicets, encara que a simple vista no tenen peu, ni capell, creixen arran de terra i no tenen un himeni semblant, sinó que les espores es desenvolupen dins del cos, que generalment pot ser arrodonit, piriforme, etc. La seva coberta s’anomena peridi i es divideix en endoperidi la que embolcalla la massa esporal o gleba i exoperidi, la més gruixudeta i externa; quan ja està madur, expulsa una pols fosca (espores) per l’obertura apical al primer copet; altres obren la part superior mostrant la seva esporada i deixant-la al vent i així s’asseguren la seva reproducció.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari