Galium aparine subsp. aparine

Nom Científic Galium aparine subsp. aparine
Nom Català Apegalós
Nom Castellà Azotalenguas
Família Rubiàcies
Floració Juny / Octubre
Hàbitat Herbassars ruderals, marges . Contr. medit. i est. montà.
Alçada 20 a 100 cm
Fruit Esquizocarp.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari