Galatella linosyris

Nom Científic Galatella linosyris
Nom Català Linosiris
Nom Castellà Vara de Jupiter
Família Compostes
Floració Setembre / Novembre
Hàbitat Prats i pastures seques. Est. montà submed.
Alçada 15 a 40 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Hemicriptòfit.
Descripció Sin : Aster linosyris

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari