Gala

Descripció

Són malformacions tumorals en els teixits de les plantes, ocasionades tant per diversos insectes artròpodes, com per fongs o inclús bacteris. La morfologia de les galles és força constant per cada associació hoste/paràsit i això en moltes ocasions permet determinar el paràsit responsable. Vegeu “Explicacions”

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari