Fusarium tricinctum

Nom Científic Fusarium tricinctum
Família Nectriaceae
Descripció

És un fong sapròfit que es desenvolupa en gespes, prats i entre les gramínies, alimentant-se de matèria en descomposició per que és fàcil veure que en el lloc on hi hagut una animal mort en la muntanya es fa pels voltants, mostrant la gespa groga i marcida per l’acció del fong. Fusarium culmorum, Fusarium tricinctum

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari