Fumaria muralis

Nom Científic Fumaria muralis
Nom Català Fumdeterra
Nom Castellà Fumaria de pared
Família Papaveràcies
Floració Abril / Juny
Hàbitat Conreus, marges rocallosos. Contr. medit.
Alçada 20 a 80 cm
Fruit Aqueni.
Descripció Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari