Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa

Nom Científic Fraxinus angustifolia subsp oxycarpa
Nom Català Freixe de fulles estreta
Nom Castellà Fresno de hoja estrecha
Família Oleràceas
Floració Març / Maig
Hàbitat Bosc de ribera, marges humits. Contr. medit i est. montà submed.
Alçada 10 a 20 m ( 25 m )
Fruit Sàmara.
Forma vital Macrofaneròfit.
Descripció Semblant a la subespècie angustifolia; es diferència per tenir una certa pilositat als costats inferiors del nervi mitjà.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari