Fotosíntesi

Descripció

És el procés en el qual, les fulles de les plantes capten l’energia lumínica (del Sol) mitjançant unes cèl·lules anomenades cloroplasts i la transformen en energia química creant compostos orgànics, amb ajuda de l’aigua i minerals que l’arrel absorbeix; i, per altra banda, les fulles absorbeixen l’anhídrid carbònic de l’atmosfera, desprenent oxigen.
Aquí entra la importància del substrat i el seu pH, ja que hi ha plantes que es desenvolupen en un terreny bàsic on domina el Ca, i altres en terrenys més àcid on hi ha Si.
La planta en òptimes condicions actua com un reactor on es desenvolupen les reaccions fiso-químiques necessàries per viure i tirar endavant.
Per això quan hi ha sequera i les plantes no poden assimilar els minerals dissolts en l’aigua, la planta es mor; igual passa quan diversos fongs ataquen a les fulles de la planta, impedint que aquestes puguin captar la llum solar i respirar, al no poder fer la fotosintesi també es mor i per això si arranquem una planta i la tornem a plantar difícilment tornarà a viure.
Tècnicament aquest procès tan sofisticat i que la natura ens el presenta fàcilment, científics de tot el món amb la tècnica actual intenten reproduir-ho en laboratoris sense aconseguir-ho. Un procès que la natura porta fent milers d’anys.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari