Formes vitals

Descripció A vora de l'any 1932( 1934, el botànic danès Christian Raunkiaer va organitzar per categories a les plantes, observant el seu habitat, les seves formes característiques i el seu desenvolupament al llarg del seu cicle vital. Amb aquestes observacions les va categoritzar atenent a com es comportaven durant l'època desfavorable, estiu o hivern. Van quedar dividides en categories vitals, des dels arbres i arbusts com faneròfits; els camèfits eren els que romanien més baix i no eren tan afectats per les inclemències; els hemicriptòfits restaven a ran de terra; els geòfit quedaven sota terra fins la propera temporada; els hidròfits seguien dins de l'aigua i els de temporada van ser els teròfits. Un pas molt important per la botànica, sens dubte.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari