Fil·lidis

Descripció Es diu a les peces semblants a les fulles de les Angiospermes, que es desenvolupen en el caulidi ( a manera de tija ) en les molses i hepàtiques folioses. Com en les fulles pròpies, aquests també poden tenir diverses formes i disposició ( obtuses, agudes, dentades, mucronades etc ), també fan la fotosíntesi i tenen un nervi medial en les molses, que no tenen les hepàtiques, que pot acabar amb un mucró, no arribar a l'àpex o ser llarg i hialí. És un caràcter a tenir en compte a l'hora de estudiar-les; així mateix, com les molses estan formades bàsicament per aigua, s'han d'estudiar suficientment hidratades, ja que si no, ens induiria a errades.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari