Filago congesta

Nom Científic Filago congesta
Nom Català Filaguera menor
Nom Castellà Alcaudonera menor
Família Compostes
Floració Març / Juny
Hàbitat Terrenys calcigats, erms. Contr. medit.
Alçada 2 a 15 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit.
Descripció Sin= Logfia congesta.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari