Fastigiat-ada

Descripció

Es diu de la peça o òrgan que es desenvolupa molt atansada al llarg de l’eix del lloc d’origen, com el xiprer, que té les branques i ramificacions dretes i paral·leles al tronc, fent la capçada estreta i allargada acabada en punta.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari