Faneròfit-a

Descripció

Es diu de la planta que en el seu cicle vital, passa l’època desfavorable amb les gemmes persistents situades per damunt dels 40 cm. Tenen un pronunciat caràcter arbustiu i les poden dividir en els següents grups.
a) Nanofaneròfits. Es diu del faneròfit que passa el seu cicle vital, durant l’època desfavorable amb les gemmes situades als 2 m. Solen ser grans arbusts. Tenim l’exemple en Spartium junceum.
b) Macrofaneròfits. Es diu del faneròfit que en l’època desfavorable té les seves gemmes persistents per damunt dels 2 m d’alçària. Aquest ja solen ser els arbres, pròpiament dits i altres grans arbusts com corylus avellana, Ilex aquifolium, etc.
c) Enfiladisses, que tenen un gran port i passen dels 50 cm; es desenvolupen arrapades als troncs dels arbres o penjant d’ells; algunes solen ser plantes al·lòctones.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari