Exsert-a

Descripció

Es diu de la peça o òrgan que sobresurt; en aquest cas ens referirem als estams o a l’estil que sobresurten de la corol·la; per contraposició, si les peces no sobresurten de la gola de la corol·la, llavors els anomenarem inclosos.

Foto 1

En la primera foto, es pot veure clarament com els estams sobresurten de la corol·la. Exserts.

Foto 2

Veiem com els estams ni estil, surten de la corol·la. Inclosos.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari