Exsert-a

Descripció Es diu de la peça o òrgan que sobresurt; en aquest cas ens referirem als estams o a l'estil que sobresurten de la corol•la, " exserts "; per contraposició, si les peces no sobresurten de la gola de la corol•la, llavors els anomenarem " inclosos
Foto 1

En la primera foto, es pot veure clarament com els estambs sobresurten de la corol·la. Exserts.

Foto 2

Veiem com els estams ni estil, suren de la corol·la. Inclosos.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari