Euphorbia platyphyllos

Nom Científic Euphorbia platyphyllos
Nom Català Lleterola
Nom Castellà lechetrezna
Família Euforbiàcies
Floració Juny / Setembre
Hàbitat Vegetació ruderal i arvense en sòls humits.  Contr. medit. plujoses i est. montà.
Alçada 30  a  80  cm
Forma vital Teròfit.
Característiques Tòxica |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari