Esquamiforme

Descripció

Es diu de la peça que té forma d’esquama. En aquest cas ens referim a les fulles, que en certes plantes tenen forma d’esquames i es disposen imbricades en els branquillons. Uns exemples són el xiprer i la savina.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari