Esquamiforme

Descripció Es diu de la peça que té forma d´esquama . En aquest cas ens referim les fulles, que en certes plantes tenen forma d´esquames i es disposen imbricades en els branquillons. Uns  exemples són el xiprer i la savina.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari