Esporangi

Descripció

Es diu a l’òrgan on es produeixen i emmagatzemen les espores, ja sigui sota les frondes de les falgueres, en la càpsula de l’esporòfit de les molses, sota el barret dels basidiomicets, etc.
En les falgueres, els esporangis estan agrupats i a vegades queden protegits per una membrana anomenada indusi.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari