Espiciforme

Descripció

Es diu a la inflorescència té forma d’espiga, encara que les flors siguin subsèssils o curtament pedicel·lades, ja que tècnicament l’espiga té les flors sèssils. Pot estar ramificada en altres inflorescències secundàries espiciformes com el cas de Amaranthus.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari