Erodium malacoides subsp. malacoides

Nom Científic Erodium malacoides subsp. malacoides
Nom Català Filamaria
Nom Castellà Filamaria
Família Geraniàcies
Floració Desembre / Juliol
Hàbitat Prats ruderals, camps, camins.   Contr. medit i est. montà submed.
Alçada 5 a 50 cm
Fruit Esquizocarp.
Forma vital Teròfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari