Erm

Descripció

Es diu al terreny que per les característiques del sòl és estèril, no hi creixen plantes i no pot ser cultivat per la seva baixa o nul·la productivitat.                          Pot ser Causal per la qualitat del terreny, el lloc o la climatologia, que clarament no té vegetació, i molt pobre si la té, o Induït en el cas que hagi intervingut la mà de l’home.                                          Pot donar-se que l’home hagi arrabassat un terreny per transformar-ho en cultius i després, per diversos motius deixa de cultivar-ho; com en el lloc d’abans hi havia arbres i altres plantes ara queda erm i abandonat i cal passar un temps perquè comencin a créixer noves plantes que seran oportunistes; altre exemple podria ser, el que als voltants de les masies on hi ha maquinària, restes de material, escombraries tampoc hi creix vegetació o alguna de ruderal que no té res a veure amb la vegetació original o en el cas de vessaments industrials que malmetin el sòl i aquest no sigui apte per desenvolupar cap espècie vegetal.

 

 

Foto 1

Exemple d'erm induït. Aquest hort s'ha deixat de cultivar i només creixent plantes ruderals oportunistes. Amaranthus retroflexus

Foto 2

Exemple d'erm casual, on el terreny no permet cap cultiu.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari