Erigeron canadensis

Nom Científic Erigeron canadensis
Nom Català Coniza canadenca
Nom Castellà Hierba carnicera
Família Compostes
Floració Juliol / Novembre
Hàbitat Erms, prats secs, terres ruderals. Contr. medit i est. montà.
Alçada 30 a 80 cm
Fruit Cípsela.
Forma vital Teròfit.
Descripció Sin : Conyza canadensis

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari