Elateri

Descripció Es diu al tipus de fruit, semblant a una càpsula, que està formada per tres o cinc carpels soldats entre ells concrescents i dividit en lòculs i en la maturitat es desfan en cocs (unitats amb una sola llavor); també es diu al fruit d´Ecbalium elaterium , que en la maturitat, degut a la pressió hidrostàtica, llença explosivament les llavors.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari