Duració de les fulles

Descripció En el grup dels macrofaneròfits o arbres, com són plantes que duren molts anys, no perden les fulles com altres grups ( geòfits, camèfits etc ), si no que en la època desfavorable alguns segueixen tenint el fullam, i els anomenarem perennifolis per la fulla "perenne" o aciculifolis per que tenen la fulla acicular. Només hi ha el cas de Larix decidua, que perd les fulles. Aquests arbres pertanyen a les coníferes. Altres arbres, en canvi, cada hivern perden les fulles, que generalment són planes i els anomenarem caducifolis per tenir la fulla caduca o planifolis per tenir-la plana; hi ha una excepció, en que alguns arbres de fulla caduca, no perden la fulla durant l'època desfavorable, si no que aquestes es marceixen i queden en l'arbre durant molt de temps. Es diuen fulles marcescents, però que estan inclosos en els arbres de fulla caduca.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari