Diversitat foliar (fulles simples)

Descripció

Hi ha una gran diversitat de formes del limbe d’una fulla i sempre comparades amb alguna peça per la millor comprensió. Les fulles de limbe simple poden ser:
Acicular: com la forma de les agulles del pi.
Hastada: a la base del limbe acaba amb dos lòbuls divergents.
Flabel·lada: oberta com un ventall.                                Linear: llarga i estreta, aguda o obtusa. Si fos molt més estreta es podria dir filiforme.
Cochlearifolia: en forma de cullera.                              Oblonga: més llarga que estreta de marge uniforme.
Deltoidea: triangular amb la base truncada.
Cordiforme: en forma de cor.
Runcinada: com un arpó.
El·líptica: l’àpex i la base s’estrenyen i la part més ampla està al mig, com una el·lipse.                                Ensiforme: que té forma d’espasa.
Espatulada: en forma d’espàtula.
Falciforme: com una falç.
Laciniada: formada per lacínies estretes i dividides.
Lanceolada: en punta de llança.
Panduriforme: semblant a un violí, amb la part central força més estreta.
Lirada: els lòbuls laterals molt més petits que l’apical, generalment arrodonit i més gran.
Oblanceolada: oblonga, però més estreta com una llança.
Obovada: té l’àpex molt ample estrenyent-se considerablement cap a la base; al contrari d’ovada.
Ovada: que té la part més ampla cap a la base; en forma ovoide.
Crassa: aquí més que per la forma del limbe també és per la textura; són fulles carnoses, semiesfèriques, cilíndriques, com pinyonets.
Romboide: en forma de rombe amb la base de tascó.
Reniforme: en forma de ronyó.
Sagitada: en forma de sageta.
Orbicular: limbe arrodonit i el pecíol queda inserit en la part central del revers.
Pinnatífida: té el limbe lobulat i els entrants passen una mica de la línia imaginaria que va entre el marge del limbe i el nervi medial.
Pinnatipartida: els entrants passen força de la línia entre el nervi medial i el marge del limbe, però no atenyen al nervi.
Pinnatisecta: els entrants força marcats arriben a tocar el nervi medial de la fulla.
Palmatífida: fulla palmada, però els entrants són molt poc pronunciats.
Palmatipartida: els entrants no arriben a tocar el nervi medial.
Palmatisecta: els entrants força pronunciats arriben a tocar el nevi medial.                                        A causa de la gran variabilitat de caràcters foliacis ens podem trobar que hi ha fulles amb característiques intermèdies com lanceo-linear, ovato-oblonga, etc.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari