Diversitat foliar ( fulles simples )

Descripció

Hi ha una gran diversitat de formes del limbe d’una fulla i sempre comparades amb alguna peça per la millor comprensió. Fulles de limbe simple poden ser:
Acicular : com la forma de les agulles del pi.
Hastada : a la base del limbe acaba amb dos lòbuls divergents.
Flabel•lada : oberta com un ventall.                                Linear: Llarga i estreta, aguda o obtusa. Si fos molt més estreta es podria dir filiforme.
Cochlearifolia : en forma de cullera.                              Oblonga : Més llarga que estreta de marge uniforme.
Deltoidea : triangular amb la base truncada.
Cordiforme : en forma de cor.
Runcinada : com un arpó.
El•liptica: l’àpex i la base s’estrenyen i la part més ampla està al mig, com una el•lipse.
Espatulada : en forma de espàtula.
Falciforme : com una falç.
Laciniada : formada per lacínies estretes i dividides.
Lanceolada : en punta de llança.
Panduriforme : semblant a un violi, amb la part central força més estreta.
Lirada : els lòbuls laterals molt més petits que l’apical, generalment arrodonit i més gran.
Oblanceolada : oblonga, però més estreta com una llança.
Obovada : té l’àpex molt ample estrenyent-se considerablement cap a la base; al contrari d’ovada.
Ovada : Que té la part més ample cap a la base; en forma ovoide.
Crassa : aquí més que per la forma del limbe també és per la textura; són fulles carnoses, semiesfèriques, cilíndriques, com pinyonets.
Romboide : en forma de rombe amb la base de tascó.
Reniforme : en forma de ronyó.
Sagitada : en forma de sageta.
Orbicular  : limbe arrodonit i el pecíol queda inserit en la part central del revers.
Pinnatifida. Té el limbe lobulat i els entrants passen una mica de la línia imaginaria que va entre el marge del limbe i el nervi medial.
Pinnatipartida : els entrant passen força de la línea entre el nervi medial i el marge del limbe, però no atenyen al nervi.
Pinnatisecta. Els entrants força marcats arriben a tocar el nervi medial de la fulla.
Palmatífida : fulla palmada, però els entrants no són molt pronunciats.
Palmatipartida : els entrants no arriben a tocar el nervi medial.
Palmatisecta : Els entrants força pronunciats arriben a tocar el nevi medial.                                Degut a la gran variabilitat de caràcters foliacis ens podem trobar que hi ha fulles amb caracteristiques intermèdies com lanceo-linear, ovato-oblonga etc.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari