Diversitat foliar ( fulles simples )

Descripció Hi ha una gran diversitat de formes del limbe d'una fulla i sempre comparades amb alguna peça per la millor comprensió. Fulles de limbe simple. Acicular : com la forma de les agulles del pi. Hastada : a la base del limbe acaba amb dos lòbuls divergents. Flabel•lada : oberta com un ventall. Cochlearifolia : en forma de cullera. Deltoidea : triangular amb la base truncada. Cordiforme : en forma de cor. Runcinada : com un arpó. El•liptica: L' àpex i la base s' estrenyen i la part més ampla esta al mig, com una el•lipse. Espatulada : en forma de espàtula. Falciforme : com una falç. Laciniada : formada per lacínies. Lanceolada : en punta de llança. Panduriforme : semblant a un violi, amb la part central força més estreta. Lirada : els lòbuls laterals molt més petits que l' apical, generalment arrodonit i més gran. Oblanceolada : Oblonga, però més estreta com una llança. Obovada : Té l'àpex molt ample estrenyent-se considerablement cap a la base; al contrari de Ovada. Ovada : Que te la part més ample cap a la base; en forma ovoide. Crassa : aquí més que per la forma del limbe, també és per la textura; son fulles carnoses, semiesfèriques, cilíndriques, com pinyonets. Romboide : en forma de rombe amb la base de tascó. Reniforme : en forma de ronyó. Sagitada : en forma de sageta. Peltada : limbe arrodonit i el pecíol queda inserit en la part central del revers. Pinnatifida. Te el limbe lobulat i els entrants passen una mica de la línia imaginaria que va entre el marge del limbe i el nervi medial. Pinnatipartida : els entrant passen força de la línea entre el nervi medial i el marge del limbe, però no atenyen al nervi. Pinnatisectes. Els entrant força marcats arriben a tocar el nervi medial de la fulla. Palmatifída : fulla palmada, però els entrants no son molt pronunciats. Palmatipartida : els entrants no arriben a tocar el nervi medial. Palmatisecta : Els entrants força pronunciats arriben a tocar el nevi medial.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari