Dittrichia viscosa

Nom Científic Dittrichia viscosa
Nom Català Olivarda
Nom Castellà Hierba mosquera
Família Compostes
Floració Setembre / Octubre 
Hàbitat Marges de camins, arenys de rius. Contr. medit i est. montà submed.
Alçada 40 cm a 1  m
Fruit Cìpsela.
Forma vital Nanofaneròfit.
Descripció Sin : Inula viscosa

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari