Disposició foliar

Descripció

És la manera que tenen les fulles de disposar-se en la planta respecte a si mateixes.

Oposades: en el mateix nus oposades a 180°, en sentit contrari l’una de l’altra.

Alternes: Es troben oposades però a diferent nus.

Esparses: En un principi sembla que surten a diferent nus i a diferent direcció sense cap ordre, però en realitat estan ordenades helicoïdalment.

Basals: Estan situades a la base, formant una roseta.

Decussades: Estan oposades, encara que a cada nus canvien 90° i mirades des de dalt, estan en creu.

Dístiques: Queden disposades a banda i banda del raquis com si fos una pinta.

Fasciculades: estan agrupades en petits ramells o fascicles.

Radials: Surten de l’eix del raquis cap a tots sentits i direccions i estan molt atapeïdes.

Imbricades: Es disposen com les teules, un costat muntant sobre el contigu de l’altra fulla.

Verticil·lades: Surten del mateix nus i diferent direcció, però més de dos, ja que si no, estarien oposades; quan estan en nombre de tres es diuen ternades.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari