Digitalis obscura subsp. obscura

Nom Científic Digitalis obscura subsp obscura
Nom Català Manxiuleta
Nom Castellà Dedalera negra
Família Escrofulariàcies
Floració Maig / Juliol
Hàbitat Prats pedregosos, clapers. Ca. Munt. medit. i est. montà submed.
Alçada 20 a 60 cm
Forma vital Hemicriptòfit.
Característiques Tòxica | Protegida |

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari