Decumbent

Descripció Es diu de la planta o les tiges que es desenvolupen a ras de terra, per manca de consistència per aixecar-se, màxim poden enlairar una mica les summitats florals noves que van sortit al final de la tija; no fan estolons ni arrelen per els nusos de les tiges.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari