Cytinus hypocistis subsp. hypocistis

Nom Científic Cytinus hypocistis subsp. hypocistis
Nom Català  Frare d´estepa
Nom Castellà Chupamieles
Família Rafflesiàcies
Floració Març  /  Juny
Hàbitat Brolles.   Si.     Contr. medit. marít.
Alçada 50  cm  a  1,20 m
Forma vital Geòfit.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari