Copròfil-a

Descripció

Es diu dels fongs i altres plantes que es desenvolupen en fems d’alguns animals, nodrint-se de les substàncies alliberades quan plou i els fems queden esmicolats. Certament, aquests tipus de fongs especialitzats creixen en cada tipus de fems en particular; hi ha (els més comuns) que creixen entre fems de cavall o vaques; altres en fems de gos i inclús de senglar i fins i tot, s’han trobat fongs bastant singulars en les restes de fems en els parcs zoològics.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari