Classificació dels fruits

Descripció

Degut a la gran diversitats, els fruits es poden classificar de diferentes maneres, depenent de la seva textura, d’on provenen, de la manera d’obrir-se o agrupar-se. En un primer cop de vista, si que poden saber si és sec o carnós; si el veiem en estat madur, també podem saber si s’obra espontàniament (dehiscent) o resta tanca (indehiscent). Per veure d’on prové, hauríem de haver mirat detingudament l’interior de la flor

Els fruits secs estan formats per teixits endurits a l’assecar-se les seves cèl•lules, a la contra dels carnosos, que poden tenir tot el pericarpi suculent que embolcalla a la llavor, o llavors (baia) o tenir l’epicarp i mesocarpi carnosos i l’endocarp endurit per protegir a la llavor (drupa).
En quan a la manera d’obrir-se, els dehiscents tenen diverses maneres de fer-ho, però la necessitat de llençar les llavors més lluny, en canvi, els indehiscents només porten una sola llavor i d’aquí que aquesta resta tancada, esperant que el fruit vagi a parar a un lloc adequat.
Els fruits compostos estan formats per la unió de fruits que en segons quina planta actuen com simples i en altres queden agrupats en fruits compostos. Núcula-plurinúcula, aqueni-poliaqueni, etc.
Hi han diversos fruits que son més complexos ja que en el seu desenvolupant entren altres parts del tàlem i a la vegada, hi ha infructescències en les que en el seu desenvolupament molt particular, formen part tota la inflorescència.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari