Classificació del fruits

Descripció Degut a la gran diversitats de fruits, els fruits es poden classificar de diferentes maneres, depenent de la seva textura, d' on provenen, de la manera d'obrir-se o agrupar-se. En un primer cop de vista, si que poden saber si és sec o carnós; si el veiem en estat madur, també podem saber si s'obra espontàniament ( dehiscent) o resta tanca (indehiscent ). Per veure d'on prové, hauríem de haver mirat detingudament la flor o inflorescència. Els fruits secs estan formats per teixits endurits a l'assecar-se les seves cèl•lules , a la contra dels carnosos, que poden tenir tot el pericarpi suculent que embolcalla a la llavor, o llavors ( baies )o, tenir l'epicarp i mesocarpi carnosos i l'endocarp endurit per protegir a la llavor ( drupes ). En quan a la manera d'obrir-se, els dehiscents tenen diverses maneres de fer-ho, però la necessitat de llençar les llavors més lluny, en canvi, els indehiscents només porten una sola llavor i d' aquí que aquesta resta tancada, esperant que el fruit vagi a parar a un lloc adequat. Els fruits compostos estan formats per l' unió de fruits que en segons quina planta actuen com simples i en altres queden agrupats Núcula-plurinúcula, aqueni-poliaqueni, etc. Hi han diversos fruits que son més complexos ja que en el seu desenvolupant entren altres parts del talem i a la vegada, hi han infructescències en les que en el seu desenvolupament molt particular, formen part tota la inflorescència.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari