Classificació dels fruits

Descripció

A causa de la gran diversitat, els fruits es poden classificar de diferents maneres, depenent de la seva textura, d’on provenen, de la manera d’obrir-se o agrupar-se. En un primer cop de vista, sí que poden saber si és sec o carnós; si el veiem en estat madur, també podem saber si s’obre espontàniament (dehiscent) o resta tanca (indehiscent). Per veure d’on prové, hauríem d’haver mirat detingudament l’interior de la flor que no sempre és fàcil.

Els fruits secs estan formats per teixits endurits en assecar-se les seves cèl·lules, a la contra dels carnosos, que poden tenir tot el pericarpi suculent que embolcalla a les llavors (baia) o tenir l’epicarpi i mesocarpi carnós i l’endocarpi endurit per protegir a la llavor (drupa).
Quant a la manera d’obrir-se, els dehiscents tenen diverses maneres de fer-ho, però tenen la necessitat de llençar les llavors més lluny, en canvi, els indehiscents a vegades només porten una sola llavor i d’aquí que aquesta resta tancada, esperant que el fruit vagi a parar a un lloc adequat.
Els fruits compostos estan formats per la unió de fruits que en segons quina planta actuen com simples i en altres queden agrupats en fruits compostos. Núcula-plurinúcula, aqueni-poliaqueni, etc.
Hi ha diversos fruits que són més complexos, ja que en el seu desenvolupant entren altres parts del tàlem i a la vegada, hi ha infructescències en les quals en el seu desenvolupament molt particular, formen part tota la inflorescència.

Inici - Contacte - Índex científic - Famílies  - Explicacions - Vocabulari